Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Genel Bilgiler


İnşaat mühendisliği bölümü her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, tünel, enerji istasyonları, demiryolu, hızlı tren projeleri, kanallar, boru hatları, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili eğitimi içermektedir. Öğrencilerin mezun olduklarında malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getirebilen, emniyet, ekonomi ve estetiği göz önünde bulundurarak mühendislik hizmeti verebilen mühendisler olmaları adına teknik bir eğitim hedeflenmektedir. Öğrenciler lisans eğitimlerinin ilk iki yılında, ağırlıklı olarak mühendislik eğitimleri için gerekli olan temel fen dersleri ile temel mühendislik derslerini alacaktır. Üçüncü ve dördüncü yıllarında ise inşaat mühendisliği eğitiminin yapı, mekanik, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik anabilim dalları ile ilgili dersleriyle tanışacaktır. Böylece mesleki eğitimlerinde teknik seçmeli derslerle istedikleri alana yönelebilecek ve ayrıca mühendislik eğitimi dışında sosyal seçmeli derslerle de merak ettikleri konularda bilgilerini artırabilecektir.


Çalışma alanları: İnşaat mühendisleri; yapı, mekanik, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik anabilim dalları kapsamındaki projelerde çalışabilirler.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)’na girmek gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir. Ayrıca başka üniversitelerdeki Türk ve yabancı öğrenciler yatay ve dikey geçiş ile de kabul alabilirler.


Bölümün ileriye yönelik getireceği faydalar ve kazanımlar:
1. Ulusal ve uluslararası akredite edilebilen inşaat mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak.
2. Analitik düşünerek mühendislik problemlerini kurgulayabilmek, çözebilmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
3. İnşaat mühendisliği alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgi birikimiyle deney tasarlayabilmek, deney yapabilmek, veri toplayabilmek, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
4. Proje yönetimi, şantiye tekniği ve iş güvenliği ile işçi sağlığı hakkında bilgi ve duyarlılık.
5. Temel mühendislik araçlarını kullanabilmek; istatistiksel analiz, bilgisayar modellemeleri ve tasarım için standart ve yönetmeliklerine hakim olabilmek.
6. Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına dair farkındalığa sahip olabilmek.
7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanabilmek.
8. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama etkin sunum yapabilme beceresi kazanabilmek.


Kariyer: İnşaat mühendisleri; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, tünel, enerji istasyonları, demiryolu, hızlı tren projeleri, kanallar, boru hatları, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili kamu ve özel kurumlarda tasarımcı veya şantiyeci olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini kurabilirler. İnşaat firmalarıyla birlikte yurtdışında çalışabilirler. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, belediyelerde, İl Özel İdare Müdürlükleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da inşaat mühendisi olarak çalışabilirler.


Lisansüstü Eğitim: Bölümümüzde yüksek lisans programı öğrenci kabul etmektedir. Doktora eğitimin başlamasi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


Misyon: Fen bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sentezi ile Ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve özgüveni ile inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, öğrenmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı ilke edinip sürdüren mühendisler yetiştiren, kendisi ve çevresi ile barışık sosyal yönü güçlü, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üretebilecek düzeyde öğrenci yetiştiren bir bölüm olmaktır.


Vizyon: Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Yönetim

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN
Prof. Dr. Mahmut BİLGEHANBölüm Başkanı

Ana Bilim Dalı Başkanlıkları

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN Yapı A.B.D Başkanı
Prof. Dr. Kasım YENİGÜN Hidrolik A.B.D Başkanı
Doç. Dr. Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR Mekanik A.B.D Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Adem AHISKALI Ulaştırma A.B.D Başkanı
Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ Geoteknik A.B.D Başkan Vekili
Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN (Bölüm Başkanı)Yapı A.B.D.
Prof. Dr. Kasım YENİGÜN
Prof. Dr. Kasım YENİGÜN Hidrolik A.B.D.
Doç. Dr. Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR
Doç. Dr. Oğuzhan Yavuz BAYRAKTARMekanik A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uğur YILMAZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uğur YILMAZOĞLU Geoteknik A.B.D.
Arş. Gör. İhsan TÜRKEL
Arş. Gör. İhsan TÜRKEL Yapı A.B.D.
Prof. Dr. Hasbi YAPRAK
Prof. Dr. Hasbi YAPRAKYapı A.B.D
Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ
Doç. Dr. Selçuk MEMİŞYapı A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Adem AHISKALI
Dr. Öğr. Üyesi Adem AHISKALI Ulaştırma A.B.D.
Arş. Gör. İffet Gamze MÜTEVELLİ ÖZKAN
Arş. Gör. İffet Gamze MÜTEVELLİ ÖZKANMekanik A.B.D.
Arş. Gör. Halil Oğuzhan KARA
Arş. Gör. Halil Oğuzhan KARAGeoteknik A.B.D.

Program Eğitim Amaçları


1.


Ders Programı


Ders programına ulaşmak için tıklayınız.

Ders Kataloğu


Bölümümüz Bologna Bilgi Paketi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Laboratuvarlar

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

No item found!


Bölümümüze ait anketler aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerimizin bu anketleri doldurması rica olunur.

1-Öğrenci Memnuniyet Anketi
2-Bölüm Memnuniyet Anketi
3-Ders Değerlendirme Anketi
Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN (Bölüm Başkanı)
0 366 280 29 94
mbilgehan@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Kasım YENİGÜN
0 366 280 29 63
kyenigun@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Hasbi YAPRAK
0 366 280 29 45
hyaprak@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Selçuk MEMİŞ
0 366 280 29 25
smemis@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR
0 366 280 29 71
obayraktar@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Adem AHISKALI
0 366 280 29 81
ahiskali@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uğur YILMAZOĞLU
0 366 280 29 34
myilmazoglu@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. İffet Gamze MÜTEVELLİ ÖZKAN
0 366 280 29 57
gmutevelli@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. İhsan TÜRKEL
0 366 280 29 46
iturkel@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Halil Oğuzhan KARA
0 366 280 29 95
hokara@kastamonu.edu.tr

Mezunlarımız