Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Genel Bilgiler


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Disiplinlerarası bir alan olup, tüm mühendislik dalları, biyomedikal ve biyoteknoloji alanları, diş hekimliği, tıp gibi alanlarla yakın ilişki içindedir.

İnsanlar tüm zamanlar içinde sürekli çevresi ile etkileşimde bulunmuş, yaşadığı zamana göre çevresinde bulunan çeşitli malzemeleri kendi ihtiyaçları çerçevesinde kullanmaya çalışmıştır. Günümüzde de sürdürülen mühendislik çalışmaları sürekli olarak yeni malzemelerin geliştirilmesi üzerinedir ve her gelişme malzeme alanındaki gelişme ile paralel olmaktadır. Bu çalışmalar yapay insan dokularından, elektronik malzemelere ve nanomalzemelere kadar çok geniş bir alanda sürdürülmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, her çeşit malzemenin atomik ve moleküler düzeydeki yapılarının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine eğitim vermektedir ve bu alandaki tek mühendislik programıdır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha güvenli, sağlıklı ve emniyetli olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir. Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii gibi birçok gelişen sektörün giderek artan ihtiyaçları üstün performanslı, nanofonksiyonel yeni malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda polimerler, seramikler ve kompozitler, konvensiyonel metalik malzemelerin yanında yerini almış ve mühendislik malzemelerini büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler karşısında, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olan geleneksel malzemelerin, bir taraftan özelliklerinin daha da iyileştirilmesi, diğer taraftan yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla alternatiflerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır.


Çalışma alanları: Mezunlarımız; özel ya da devlet kurumlarının gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, deri, polimer, plastik, boya, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, uzay ve havacılık, beton, çimento, kompozit, biyomalzeme, seramik, metal, makine, elektronik ve otomotiv sanayi gibi sanayi dallarının üretim, planlama, AR-GE, ÜR-GE, satın alma, pazarlama ve kalite kontrol bölümlerinde, ayrıca çeşitli bilimsel araştırma kurumlarında çalışabilirler.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)’na girmek gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir. Ayrıca başka üniversitelerdeki Türk ve yabancı öğrenciler yatay ve dikey geçiş ile de kabul alabilirler.


Bölümün ileriye yönelik getireceği faydalar ve kazanımlar:
1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilmesi
2. Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olması
3. Kendini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyması
4. Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi
5. Takım çalışması (disiplin içi, disiplinler arası, çok disiplinli) yürütebilmesi
6. Özgün çözüm üretebilmesi
7. Mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşması ve çözüm üretmesi
8. Mühendislik tasarımı yapabilmesi
9. Mühendislik etiğinin varlığından haberdar olması, temel ögeleri bilmesi ve benimsemesi
10. Mesleki etkinliklerde toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerin farkında olması
11. Mesleki konularda öncülük ve önderlik niteliklerine sahip olması


Kariyer: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunları, malzemenin hammadde halinden başlayarak, tasarımında, üretiminde ve kalite kontrolünde çalışmaktadırlar. Tüm bunların yanı sıra üretilen malzemenin Ar-Ge çalışmasında da bulunmaktadırlar. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin ilgilendiği en büyük çalışma alanlarından birisi de nanoteknolojidir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nin kapsamı oldukça geniş olup, bunlardan bazıları;

- Demir-Çelik sanayi
- Demir-Dışı metal üretim sanayi
- Cam, seramik ve refrakter sanayi
- Döküm sanayi, Savunma sanayi
- Uzay ve havacılık sanayi
- Makine imalat sanayi
- Nano-teknoloji ve ileri teknoloji malzemeleri
- Manyetik malzeme üretimi
- Biyomedikal malzeme üretimi
- Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
- Uçak ve gemi imalat sanayi
- Plastik teknolojisi
- Kaynak malzemeleri üretimi sanayi
- Metal şekillendirme ve işleme sanayi
- Yüzey işlemleri ve kaplama sanayi,
- Elektrik-Elektronik malzeme üretimi gibi sektörlerde iş imkanı bulunmaktadır. Ayrıca üniversitelerin araştırma merkezlerinde, araştırmacı, uzman olarak da iş imkanı bulmanız mümkündür.

Günümüzde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümlerine ve mezunlarına tarihte hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni ve ileri malzemelerin tasarımında iyi eğitimli bireyler için elektronik, biyoteknoloji, enerji ve plastik sanayinde, nanomalzeme ve biyomalzeme endüstrilerinde her geçen gün hızlı bir şekilde artan yüksek talep, iş ve kariyer olanakları bulunmaktadır. Ülkemizdeki ve dünyadaki endüstrilerin yeni, fonksiyonel malzeme bilim ve teknolojilerine olan ihtiyacı göz önüne alındığında mesleki, bilimsel ve teknik araştırma kapasiteleri yüksek olan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği mezunlarına yurt içinde ve yurt dışında olan ihtiyaç ve istihdam taleplerinin daha da artacağı görülmektedir.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği adı altında lisansüstü program mevcuttur. Mezun olan öğrencilerimiz arzu ederlerse lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.


Misyon: Alanında uzman, araştırma ve sorgulama anlayışını benimsemiş, yaşam boyu öğrenme ilkesini takip eden, yenilikçi, toplumun sorunlarını çözme bilincine, toplum kültürüne ve etik değerlere sahip mühendis ve bilim insanları yetiştirmek, yerel ve ulusal endüstriye yönelik araştırmalar yapmaktır.


Vizyon: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü metalurji ve malzeme mühendisliği alanında lisans ve lisans üstü seviyede toplum yararına bilgilerin eğitim, araştırma ve uygulamasında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış lider bir bölüm olmaktır. Bölüm teknik yenilik, bilim adamı ve mühendis açısından bir kaynak durumunda olacaktır. Mezunlar endüstri, kamu ve akademik alanda öne çıkacaktır.

Yönetim

Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN TOKEŞER
Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN TOKEŞERBölüm Başkanı

Ders Kataloğu


Bölümümüz Bologna Bilgi Paketi'ne ulaşmak için tıklayınız
.

Ders Programı


Ders programına ulaşmak için tıklayınız. (Güncelleme: 10/02/2023)

 Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN TOKEŞER (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN TOKEŞER (Bölüm Başkanı)Malzeme A.B.D.
 Öğr. Gör. Dr. Selim ÜNAL
Öğr. Gör. Dr. Selim ÜNALÜretim Metalurjisi A.B.D.

Öğretim Planı

Ders İçerikleri

Laboratuvarlar


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı

Bu laboratuvarda aşağıdaki cihazlar ve ekipmanlar vasıtasıyla numuneler metalografik olarak hazırlanır. Numunelerin mikroyapı görüntüleri alınıp; mekanik, fiziksel ve kimyasal deneyleri yapılabilir.Mezunlarımız


No item found!

No item found!

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN TOKEŞER (Bölüm Başkanı)
0 366 280 29 73
easikuzun@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Selim ÜNAL
0 366 280 29 56
sunal@kastamonu.edu.tr