Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

+1 ders alma müracaatları hakkında

Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 11. Fıkrası gereği 2023-2024 bahar döneminde mezun duruma gelebilecek öğrencilerimiz için +1 derse müracaatlar ekte belirtilen dilekçe ile Bölüm sekreterliğine 21.02.2024 tarihine kadar şahsen müracatta bulunmaları gerekmektedir. Başvuru öncesi öğrenci ders kayıtlanma işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenci ve danışman onayı tamamlanmış olmalıdır. UBYS sistemi üzerinden ders kayıtlanma işlemleri tamamlandıktan sonra +1 ders müracaatı yapılmalıdır. Talep edilen dersler uygun görülmesi durumunda Fakültemiz öğrenci işleri birimi tarafından öğrenci üzerine atanacaktır.
 
İşletmede mesleki eğitim ile birlikte kredi sınırları çerçevesinde uygun olan  +1 dersine müracat edecek öğrencilerin alacakları dersler alttan olduğu için sistem öncelikli olarak alttan dersleri atayacaktır. Dolayısıyla İME yapacak öğrencilerin başvuru dilekçesine İME derslerini yazması gerekmektedir.  
 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

+1 DERS MÜRACATLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR