Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Farklı müfredattan ders alma işlemleri hakkında

Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin güz döneminde açılan dersi bahar döneminde alma istemeleri durumunda ekte belirtilen dilekçe ile Bölüm sekreterliğine 21.02.2024 tarihine kadar şahsen müracatta bulunmaları gerekmektedir. Farklı müfredattan ders alabilmek için öğrencinin farklı müfredattan alacağı ders dışında güz döneminden dersi olmaması gerekmektedir.  
 
Başvuru öncesi öğrenci ders kayıtlanma işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenci ve danışman onayı tamamlanmış olmalıdır. UBYS sistemi üzerinden ders kayıtlanma işlemleri tamamlandıktan sonra üsten ders alma müracaatı yapılmalıdır. Talep edilen dersler uygun görülmesi durumunda Fakültemiz öğrenci işleri birimi tarafından öğrenci üzerine atanacaktır.
 
Yukarıda belirtilen şartlara uyan ve aynı zamanda işletmede mesleki eğitim yapacak öğrencilerin ekte belirtilen dilekçeleri danışman tarafından onaylandıktan sonra İME sözleşmeleri ile birlikte 08.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar Fakültemiz Uygulamalı Eğitimler Koordinasyon birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.