Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Muafiyet kapsamında ders alma işlemleri hakkında

Kastamonu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 6. Madde (1)m bendinde “Öğrenciler bulundukları yarıyılın kredisini/AKTS’sini geçmemek şartı ile muaf oldukları derslerin yerine üst yarıyıl/yıllardan ders alabilir. Sonraki yarıyıllarda döneminde alması gereken kredi/AKTS boşluğu kadar bir üst yarıyıldan ders alabilir.” denilmektedir.
 
Bu madde kapsamında yatay geçişle, dikey geçişle ve daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görmüş ve muafiyet işlemleri onaylanmış öğrencilerin muaf oldukları derslerin yerine üst yarıyıldan ders alma işlemini yapmak için ekte belirtilen dilekçe ile Bölüm sekreterliğine 21.02.2024 tarihine kadar şahsen müracatta bulunmaları gerekmektedir. Başvuru öncesi öğrenci ders kayıtlanma işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenci ve danışman onayı tamamlanmış olmalıdır. UBYS sistemi üzerinden ders kayıtlanma işlemleri tamamlandıktan sonra üsten ders alma müracaatı yapılmalıdır. Talep edilen dersler uygun görülmesi durumunda Fakültemiz öğrenci işleri birimi tarafından öğrenci üzerine atanacaktır.